MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I TRAMWAJOWEJ

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I TRAMWAJOWEJ
Poszerzyliśmy działalność o kompleksowe wykonanie robót budowlanych, począwszy od demontażu starej sieci trakcyjnej, poprzez uzbrajanie słupów stalowych i struno-betonowych w nowy osprzęt, a kończąc na naprawie i bieżącym utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz pasa wzdłuż linii kolejowej. Prowadzimy m.in. prace w zakresie: remontów kolejowych obiektów inżynieryjnych, budowy i remontów nawierzchni torowych, wymiany podkładów, szyn, rozjazdów i podrozjazdnic, odchwaszczania i wykaszania ciągów linii kolejowych oraz wycinki drzew i krzewów.

Comments are closed